Αντλία ακαθάρτων UNILIFT KP 150 AV1 GRUNDFOS

UNILIFT KP 150 AV1 GRUNDFOS

Νέο προϊόν

Οι αντλίες Unilift KP είναι υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης, κατάλληλες τόσο για προσωρινή όσο και για μόνιμη ελεύθερη εγκατάσταση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άντληση υδάτων αποστράγγισης ή ημιακάθαρτων υδάτων. Είναι επίσης κατάλληλες για εγκατάσταση σε δεξαμενές συλλογής.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Κατόπιν παραγγελίας

300,00 €

Άλλες πληροφορίες

Η αντλία Unilift KP είναι μία μονοβάθμια αντλία αποστράγγισης, που έχει σχεδιαστεί για την άντληση υδάτων αποστράγγισης και ημιακάθαρτων (γκρι) υδάτων. Όλες οι αντλίες Unilift KP μπορούν να διατεθούν με ή χωρίς διακόπτη στάθμης. Οι παραλλαγές χαρακτηρίζονται ως A, AV ή M, για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. Η παραλλαγή Unilift KP-AV για στενά φρεάτια εφοδιάζεται με ανεπίστροφο κλαπέ για εγκατάσταση στην έξοδο. Το φίλτρο τοποθετείται με κλιπ πάνω στο κέλυφος της αντλίας.

Η Unilift KP. Μονοβάθμια, υποβρύχια αντλία αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπαγούς σχεδίασης, με ανοδική θύρα εκκένωσης που τοποθετείται στο πάνω μέρος της αντλίας. Το εξωτερικό κέλυφος είναι μονοκόμματο. Το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο για τον διακόπτη στάθμης συνδέονται και τα δύο σε ένα μονό, βουλκανισμένο, υδατοστεγανό βύσμα, που εισάγεται σε υποδοχή στο ερμητικά σφραγισμένο περίβλημα του στάτη. Ο κινητήρας είναι μονοφασικός ή τριφασικός σύγχρονος προστατευμένος κινητήρας με θάλαμο ρότορα με υγρό και υδρολίπαντα έδρανα.

Ο κινητήρας ψύχεται από το αντλούμενο υγρό που ρέει γύρω του.

    Κατηγορία περιβλήματος: IP 68
    Κλάση μόνωσης: F

Ο κινητήρας διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη διάταξη προστασίας κατά της υπερφόρτωσης που διακόπτει τον κινητήρα σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Όταν ψυχθεί στη φυσιολογική λειτουργία, ο κινητήρας επανεκκινείται αυτόματα.

Οι αντλίες Unilift KP της Grundfos έχουν σχεδιαστεί για την άντληση των εξής:

    Νερό και όμβρια ύδατα στην φυτοκομία
    Νερό από ποταμούς και λίμνες

    Όμβρια ύδατα, ύδατα αποστράγγισης και ύδατα από πλημμύρες
    Νερό για την πλήρωση/εκκένωση περιεκτών, λεκανών, δεξαμενών, κλπ.
    Απόβλητα από ντους, πλυντήρια και νεροχύτες κάτω από τη στάθμη των υπονόμων
    Νερό πισίνας
    Νερό τάφρου απορροής
    Υπόγεια ύδατα (εφαρμογές μείωσης στάθμης)
    Οικιακά απόβλητα από συστήματα βόθρων και επεξεργασίας ιλύος
    Απόβλητα από οδογέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, κλπ.
    Νερό αποστράγγισης από συστήματα καταιονισμού χώρων στάθμευσης.